Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma ini telah saya mulakan sejak tahun 2021, pada masa anak perempuan saya berumur 5 tahun. Saya menggunakan asas PHP untuk menghasilkan nombor secara rawak dan menyusun soalan matematik dalam format PDF dengan rapi.

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma
versi pembangunan & versi lama

Kelelahan dalam menyediakan soalan secara manual bagi latihan matematik anak saya telah mendorong inisiatif ini. Biasanya, penyediaan satu kertas A4 memerlukan sehingga 10 minit masa. Oleh itu, sistem ini memudahkan saya menghasilkan ratusan soalan matematik asas dalam berpuluh helai A4 hanya dengan satu klik.

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma
kena ulang kaji semula untuk bangunkan sistem ini

Akhirnya saya mula mengembangkan sistem latih tubi matematik asas ini dengan pelbagai modul untuk kegunaan anak saya yang mana ia adalah satu kaedah dalam memanfaatkan teknologi untuk menyediakan latih tubi matematik secara berkesan.

Pengenalan Sistem Latih Tubi Matematik

Pengenalan kepada Sistem Latih Tubi Matematik ini bermula ketika saya mendengar tentang masalah prestasi matematik anak-anak semasa sesi perjumpaan guru dengan ibu bapa. Saya faham betapa kebimbangan ibu bapa yang menghadapi kenyataan anak mereka lemah dalam matematik asas. Itu yang mendorong saya untuk berkongsi penyelesaian yang telah saya cipta secara percuma untuk anak saya kepada semua.

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma

Semasa dalam fasa pembangunan, sistem ini telah diuji oleh kenalan ibu bapa dan guru sekolah. Dalam masa 2 bulan sahaja terdapat lebih dari 17,000 PDF soalan telah dihasilkan. Kini, setelah melalui fasa pembangunan, saya dengan bangganya memperkenalkan satu lagi projek baharu saya, iaitu https://didik.pro.

Melalui platform ini, harapan saya adalah untuk memberikan manfaat kepada semua individu yang memerlukan sokongan dalam pembelajaran matematik. Saya berazam untuk menyediakan akses kepada bahan latihan yang berkualiti, membantu memperkukuhkan kefahaman dan kemahiran matematik bagi setiap pengguna, tanpa mengira tahap kecekapan mereka dalam subjek tersebut.

Modul-Modul Dalam Sistem Latih Tubi Matematik

Dalam aspek matematik, pelbagai modul akan terus dimasukkan ke dalam sistem bagi memperkukuhkan asas pembelajaran. Modul-modul ini akan merangkumi cara penulisan nombor, pembelajaran jawi, pengenalan huruf, dan topik lain yang relevan. Kehadiran modul ini merupakan usaha bagi memastikan pelajar memiliki akses kepada bahan-bahan yang mencakupi pelbagai bidang pengetahuan, tidak hanya terhad kepada matematik semata-mata.

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma

Pengenalan modul seperti cara penulisan nombor akan memberi peluang kepada pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam konsep-konsep asas dalam matematik. Sistem ini akan berfungsi sebagai sumber latih tubi matematik yang menyeluruh, membolehkan pengguna merentasi bidang-bidang pembelajaran yang berkait rapat dengan kemahiran asas dan kemampuan menulis serta membaca dalam konteks matematik dan bahasa.

Perkembangan modul yang bertujuan untuk memperkenalkan kemahiran menulis nombor, pengenalan huruf, dan lain-lain adalah penting bagi menyokong pelajar dalam pembelajaran yang berterusan. Ini adalah langkah progresif dalam memastikan akses kepada pendidikan yang holistik, memenuhi keperluan asas pembelajaran yang berkualiti dan komprehensif bagi pelbagai golongan pengguna.

Penghasilan Soalan Berdasarkan Pilihan

Untuk memudahkan pengguna, sistem ini akan menyediakan pilihan khusus bagi mereka untuk menghasilkan soalan berdasarkan kehendak modul masing-masing. Fungsi ini membolehkan pengguna untuk menanda pilihan yang sesuai dengan keperluan mereka sebelum menghasilkan soalan dalam format PDF. Dengan adanya pilihan tersebut, pengguna dapat menyesuaikan tahap kesukaran, topik spesifik, atau kategori soalan matematik yang mereka ingin praktikkan.

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma

Kemungkinan untuk menandakan pilihan tertentu bagi menghasilkan soalan dalam PDF adalah untuk memberi kelebihan kepada pengguna dalam menyesuaikan latihan mereka. Dengan adanya fungsi ini, mereka dapat menyesuaikan jenis dan kategori soalan matematik mengikut keperluan mereka, membolehkan latihan yang lebih terarah dan berkesan. Ia memperkukuhkan lagi kesesuaian dan relevansi soalan yang dihasilkan dengan objektif pembelajaran pengguna.

Projek Sistem Latih Tubi Matematik Percuma
PDF soalan latih tubi yang siap dibina dalam 1 klik sahaja

Fungsi pilihan yang membenarkan pengguna untuk menanda pilihan tertentu sebelum menghasilkan soalan dalam format PDF adalah penting bagi memberi kebebasan dan kawalan kepada pengguna. Dengan adanya kebebasan ini, mereka dapat menyesuaikan latihan matematik mengikut tahap kemahiran dan fokus pembelajaran masing-masing, menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.

Pengujian dan Penilaian Sistem

Bagi memastikan kelancaran sistem, kami akan menjalankan proses pengujian yang teliti dan menyeluruh. Ini bertujuan untuk mengesan sebarang kesilapan atau masalah format yang mungkin wujud dalam sistem latih tubi matematik ini. Proses pengujian ini akan melibatkan ujian menyeluruh terhadap pelbagai fungsi dan pilihan yang disediakan, termasuk kejituan penghasilan soalan, kemampuan untuk menghasilkan PDF, serta ketersediaan pilihan yang sesuai.

Kesimpulan daripada pengujian ini akan menjadi panduan kami untuk melakukan penambahbaikan yang diperlukan. Sekiranya terdapat kesilapan format atau sebarang masalah yang dikesan semasa penggunaan sistem, kami mengalu-alukan sebarang maklum balas daripada pengguna. Pengguna boleh menghubungi saya melalui alamat emel hi@fred.my untuk menyuarakan sebarang kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam sistem kami. Setiap maklum balas dari pengguna amatlah dihargai demi memastikan sistem ini berfungsi dengan cemerlang bagi manfaat semua pengguna.

Layari https://didik.pro sekarang!

Leave a Comment