Faktor Kejatuhan Parti Dominasi

Faktor kejatuhan parti UMNO sejak 2018 yang disertai kehilangan kerusi berturut-turut sememangnya menjadi bahan renungan penting bagi semua yang terlibat dalam politik. Dalam konteks ini, adalah penting untuk melakukan refleksi mendalam untuk memahami punca kejatuhan. Saya mengambil jalan untuk berfikir, meneliti serta mengamati pengalaman parti politik dari negara luar yang boleh memberikan pandangan dan tunjuk … Read more